1. Home
  2. Hvordan finne og slå sammen dupliserte poster i en modul

Hvordan finne og slå sammen dupliserte poster i en modul

Når du importerer poster i Simply CRM , er det viktig å sjekke for dupliserte poster og fjerne unødvendige duplikater. Men selv om du ikke klarer å fjerne duplikater når du importerer, kan du enkelt finne dem ved hjelp av duplikatfusjonen.

Følg instruksjonene nedenfor for å finne og slå sammen dupliserte poster.

Åpne modulen du ønsker. Kontakter, for eksempel.

Trykk på Mer-knappen for å åpne en rullegardinmeny og velg alternativet Finn duplikater.

Feltene du velger, vil spore postene med de samme feltene i den valgte modulen. Dette sikrer at alle duplikater i modulen raskt blir funnet.

De dupliserte postene vil bli plassert og vist. Deretter kan du velge å slette eller slå sammen postene. Hvis du bestemmer deg for å slå sammen postene, lagrer du bare den unike informasjonen fra hvert felt og fjerner duplikatdataene.

Hvis du vil slette postene, klikker du i avmerkingsboksene på venstre side og trykker på Slett-knappen.

Hvis du vil slå sammen duplikatene, må du merke av i boksene i Merge Select-kolonnen og trykke på Merge-knappen på høyre side.

Dette gjør at du kan lagre den viktigste rekordinformasjonen og kaste bort unødvendige dupliserte data, som det kan ses i bildet nedenfor.

Du kan bruke disse funksjonene i alle modulene i Simply CRM .

Updated on 05/03/2019

Was this article helpful?